บริษัท แทททิส อินดัสเตรียล ซัพพลาย จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายเคมีภัณฑ์ของ Taiho Kohzai Corporation จากประเทศญี่ปุ่น ดำเนินงานมาแล้วกว่า 10 ปี มีสำนักงานตั้งอยู่ ณ

เลขที่ 52/41 ซอยโชคชัย 4
ถนนลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
กรุงเทพฯ 10230