Sabes

คุณสมบัติ
 •  
 • กำจัดส่วนผิวหน้าของวัตถุโดยวิธีแทรกซึม ซึ่งเป็นตัวกำจัดสนิมและมีลักษณะคล้ายฟิลม์เคลือบเพื่อป้องกันสนิมที่ดีที่สุด
 •  
 • กำจัดสนิมที่ติดกับเกลียวน๊อตหรืออุปกรณ์อะไหล่ต่าง ๆ ที่เป็นสนิมโดยใช้เวลาการแทรกซึม กำจัดสนิมในเวลาที่สั้น
 •  
 • หลังจากกำจัดสนิมเรียบร้อยแล้วจะมีสารเคลือบผิวหน้าวัตถุ เพื่อป้องกันความชื้นและน้ำได้ดี และสามารถพ่นหรือทาสีได้
 •  
 • ต่อจากนั้นสามารถทาสีรองพื้นและพ่นสีเคลือบได้
 •  
 • ไม่ติดไฟ ละลายน้ำได้และไม่ทำลายสภาวะแวดล้อม
 •  
 • สามารถใช้กับวัสดุที่ผิวหน้ามีความชื้นได้โดยไม่จำเป็นต้องล้างวัตถุ
   
  ส่วนผสม
 •  
 • แอลกอฮอล์
 •  
 • ฟอสฟอริกเอชิค
 •  
 • สารละลายเรซิ่น
 •  
 • น้ำ
 •  
 • ขนาดบรรจุ 74 มล., 476 มล., 3.78 ล.
   


  Product Code 0694  Product Code 0695