Peneton A เพเนตั้นเอ น้ำมันหล่อลื่นและสารแทรกซึมกันสนิมสำหรับเครื่องมือเครื่องใช้

คุณสมบัติ
 •  
 • เพียง 1 นาทีแทรกซึมได้แผ่นหนา 1 มม.
 •  
 • แทรกซึมได้เร็วในผิวโลหะที่ถูกกัดกร่อนหรือเป็นสนิม พร้อมหล่อลื่นโลหะ
 •  
 • กันการติดแน่นเพราะเป็นสนิม หรือสนิมจับสำหรับอุปกรณ์ เช่น ตะปูควง วงแหวน ฯลฯ
 •  
 • ป้องกันสนิมโดยแทนที่น้ำ ขจัดความชื้นของระบบไฟฟ้า
   
  การใช้งาน
 •  
 • ทำให้ตะปูควงหลวม วงแหวน ฯลฯ ที่ติดแน่นเพราะเป็นสนิม หรือสนิมจับสำหรับป้งอกันสนิมหรือหล่อลื่นอุปกรณ์ต่าง ๆ
   
  ประสิทธิภาพ
 •  
 • ฟิล์มหนา 2-3 มม. ในที่ร่มกว่า 3 เดือน ทนการพ่นน้ำเกลือกว่า 24 ชม.
 •  
 • ขจัดความชื้นกว่า 360 ชม. สามารถใช้งานได้กว่า 40 ตรม./กระป๋อง
     
  ส่วนผสม
 •  
 • ลาโนลีน
 •  
 • กรดที่มีไขมันเป็นองค์ประกอบ
 •  
 • ไฮโดรคาร์บอนจากปิโตเลี่ยม
 •  
 • แอล. พี. จี.
 •  
 • ความจุ 420 มล.
   


  Product Code 0105