NX66 Packing Stripping เอ็นเอ็กซ์ 66 น้ำยาลอกประเก็น-วงแหวนลูกสูบ

คุณสมบัติ
 •  
 • เป็นน้ำยาเข้มข้นผสมกับเมธิลีนคลอไรด์และเยื่อประกอบด้วยโมเลกุลสูง
 •  
 • คราบที่เกิดจากน้ำยาสามารถทำความสะอาดได้ด้วยน้ำ
   
  การใช้งาน
 •  
 • ลอกและขจัดประเก็น (วงแหวนลูกสูบและแผ่นรองหัวสูบ) ซึ่งติดโดยความร้อนเครื่องยนต์
 •  
 • ขจัดคราบน้ำมันและสีที่ติดแน่นและเหนียว
 •  
 • หมายเหตุ หลังฉีด กลับหัวกระป๋องลงและฉีดซ้ำอีกครั้ง
     
  ส่วนผสม
 •  
 • เมธิลีนคลอไรด์
 •  
 • ตัวเพิ่มความเหนียว
 •  
 • หน่วยกระตุ้นผิว
 •  
 • แอล.พี.จี.
 •  
 • ความจุ 300 มล.
   


  Product Code 0066