NX20 High-Grade Grease เอนเอ็กซ์2 จารบีเกรดสูง จารบีหล่อลื่นระยะยาว

คุณสมบัติ
 •  
 • ลบล้างการต่อต้านความร้อน 200 องศาเซลเซียส
 •  
 • จารบีป้องกันสนิมในก๊าซ สามารถแทรกซึมชิ้นส่วนได้เร็วและให้ผลหล่อลื่นระยะยาว
   
  การใช้งาน
 •  
 • ใช้กับชิ้นส่วนที่หมุน และสั่นของเครื่องยนต์ โซ่และเฟืองเครื่องจักร
 •  
 • ใช้กับชิ้นส่วนที่หมุน และสั่นของสิ่งก่อสร้าง เครื่องจักรการกสิกรรมและเครื่องมือเครื่องจักร
 •  
 • ลดเสียงแสบที่แก้วหูสำหรับบานเกร็ด บานพับประตู โซ่รถจักรยาน และเครื่องแต่งบ้านที่เป็นเหล็ก
   
  ประสิทธิภาพ
 •  
 • ความเหนียว (25c, 60w/min) = 325
 •  
 • การแยกน้ำมัน (100 C x 30 hrs. wt% = 4.2
 •  
 • ทดสอบลูกบอลสี่ลูก 200 รอบ, กก/ตร.ซม., = 8.0
 •  
 • จุดหยด (C) กว่า 240 จุดหยด
     
  ส่วนผสม
 •  
 • จารบีสลับซับซ้อนกับอลูมิเนียม
 •  
 • เมธีลีนคลอไรด์
 •  
 • ไฮโดรคาร์บอนจากปิโตเลียม
 •  
 • แอล. พี. จี.
 •  
 • ความจุ 300 มล.
   


  Product Code 0020